Plemena psů Blog

Pumi

Pumi vznikl v 17. – 18. století v Maďarsku křížením primitivních puli s importovanými německými a francouzskými psy podobnými teriérům s postavenýma ušima. Za samostatné plemeno se považuje od počátku 20. století. ZEMĚ PŮVODU:...

Puli

Puli je maďarské plemeno honáckých psů asijského původu. Jeho původní předci přišli do karpatské kotliny se vší pravděpodobností spolu s kočovnými kmeny starých Maďarských kmenů žijících z chovu dobytka. ZEMĚ PŮVODU: Maďarsko DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO...

Mudi

Mudi byl vyšlechtěn v průběhu 18. a 19. století křížením maďarských honáckých psů pravděpodobně s různými německými honáckými psy, majícími vztyčené uši. ZEMĚ PŮVODU: Maďarsko DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 09.11.2004 POUŽITÍ: honácký pes. Díky...

Kuvasz

Kuvasz je prastaré původní maďarské ovčácké plemeno. Jeho předci přišli do karpatské kotliny v době, kdy ji osidlovali Maďaři. Potřebovali tyto psy ke hlídání a na ochranu stád proti dravé zvěři a zlodějům. Vzhledem k...